top of page

SPOLEČNOST PŘÁTEL PEN KLUBU

Seznam členů přátel PENu k roku 2011

ANTONOVIČ Olga

BARTOŠEK Jaroslav

BEDNAŘÍKOVÁ Jana

BENEŠOVÁ Věra

BENONI Veronika

BENONI Uljan

BĚLOHLÁVKOVÁ Zdenka

CONFORTIOVÁ Helena

ČÍŽKOVÁ Hana

DOLEŽEL Alois

DOLEŽELOVÁ Jana

DURČÁKOVÁ Zuzana

FOŘTOVÁ Ema

GEBERTOVÁ Alena

GEUSSOVÁ Miluše

HALEKALOVÁ Slávka

HODULÁKOVÁ Olga

HRABINA Jan

HRABINOVÁ Zdeňka

HRADCOVÁ Pavla

HYRŠL Zbyněk

CHATEAU Ladislava

CHRISTEN Helena

CHROUST Zdeněk

JANÍKOVÁ Věra

JANSKÁ Ludmila

KAČÍRKOVÁ Hana

KLEČKOVÁ Daniela

KLIMEŠ Josef

KOLÁČNÁ Lucie

KOLÁROVÁ Hana

KOLENA Karel

KOLENOVÁ Danuše

KOMORÁDOVÁ Kateřina

KOMRSKOVÁ Eva

KONRÁDOVÁ Božena

KOPAL Luděk

KOTYKOVÁ Světlana

KOZLOVÁ Zdeňka

KRAUSOVÁ Jana

KUDLÁČKOVÁ Helena

KVÍČALOVÁ Eva

LADWIGOVÁ Karla

LUDÍKOVÁ Věra

LUDVÍKOVÁ Libuše

MAJDIŠOVÁ Beáta

MICHÁLKOVÁ Jaroslava

MOJŽÍŠ Vladimír

MOJŽÍŠOVÁ Dana

MOJŽÍŠOVÁ Natálie

MIKULOVÁ Helena

NEKULOVÁ Helena

NĚMCOVÁ Lidmila

PEŠÁK Jiří

PFEIFEROVÁ Jindra

PICKOVÁ Miroslava

PLICKOVÁ Eva

PODMELOVÁ-KARENOVÁ Zuzka

POLÍVKOVÁ Naděžda

PROCHÁZKOVÁ Eva

PROKŠOVÁ Marie

ROUSOVÁ Olga

SEDLÁČEK Jiří

SCHWARZOVÁ Milena

SVOBODA Petr

ŠIMONOVÁ Věra

ŠÍDOVÁ Lenka

ŠPůROVÁ Zuzana

ŠULCOVÁ Olga

ŠVÁBOVÁ Jana

TABERYOVÁ Marta

UMLAUFOVÁ Miluše

VACÍKOVÁ Drahomíra

VACULÍK Ludvík

VALÍKOVÁ Helena

VAŇKOVÁ Mercedes

VIDMAN Čestmír

VOLFOVÁ Božena

VRKOČOVÁ Alena

ZEZULOVÁ Helena

ZINDULKA Stanislav

ZOUBKOVÁ Jana

bottom of page