top of page

Cílem projektu Audio a video archiv PEN klubu je vytvořit obsáhlý archiv zvukových a filmových záznamů z tvorby převážně členů Českého PEN klubu a jejich autorského přednesu v prostředí internetu – na webových stránkách Českého PEN klubu, na facebooku a YouTube. Postupně vytváříme fond audio a videonahrávek ze vzpomínek

a z děl našich spisovatelů a básníků. Předlohou k tomuto archivu byla edice bibliofilií, které v průběhu více než dvaceti let vydával Josef Vinklát se svým přítelem a malířem Milanem Janáčkem.

Nejedná se o fonografické zpracování celého literárního díla nebo jeho akustický přepis, pouze o ukázky z tvorby

a záznam mluveného slova např. při autorském večeru v rozsahu 30 minut - 60 minut.

Původní text může být profesionálně zkrácen a modifikován tak, aby nedošlo k narušení příběhu či literárního stylu autora. Součástí audio a videozáznamů bývá také hudba, která slouží jako podkres čteného textu nebo jako předěl mezi jednotlivými ukázkami, záznam je doplněn fotografiemi, ilustracemi apod. 

Od roku 2020 natáčíme s našimi členy především jejich autorská čtení a prezentace jejich nových knih nejen

v kanceláři PEN klubu v Kolowratském paláci, ale též na nejrůznějších místech v Praze a na našich akcích v regionech, kde pořádáme semináře pro studenty, přednášky a čtení v knihovnách, konference atd.

logo-SFK.JPG

Projekt Audioarchiv PEN klubu podporuje Státní fond kultury ČR.

Audio a videoarchiv PEN klubu na YouTube /záznamy pořadů, autorských čtení a akcí PEN klubu/ 

Přehled videí lze najít také na www.penklub.net/copy-of-multimedia nebo na YouTube Czech Centre Pen club.

 

2023

Sylva Fischerová: Jiný život. Wittgenstein

Svou novou básnickou sbírku Jiný život. Wittgenstein představila Sylva Fischerová společně s kolegou a filosofem Ondřejem Švecem 9. listopadu 2023 v Českém PEN klubu v Kolowratském paláci. Úvodní slovo přednesl Vladimír Karfík, na závěr zazpívala Monika Načeva. Večer věnovaný básnířce k jejím narozeninám byl součástí festivalu Den poezie 2023.

youtu.be/PikFbVVZgBo

Prezentace sborníku Německo-česko-židovské vztahy 1938 - 2020
Příspěvky účastníků konference Německo-česko-židovské vztahy 1938 - 2020 (Deutsch-tschechisch-jüdische Beziehungen 1938 - 2020) mapují více než osmdesátileté období, jež začíná systematickým pronásledováním, vyháněním a vyhlazováním Židů a jinak smýšlejících občanů během Třetí říše a pokračuje jejich pronásledováním

i v době socialismu. Některé příspěvky se také věnují situaci kolem roku 1989 a poukazují na šanci a možnosti společného soužití v budoucnosti. Odborníci a pamětníci z Německa a z České republiky osvětlují vzrušující a zároveň tragické dějiny ze zvláštní přeshraniční perspektivy.

youtu.be/rtsom7JMfGc

Lodička pluje /Stáří není pro zbabělce/: oslava narozenin (nejen) ročníku 1948 v Radiocafé

Komponovaný program uvádí Olga Walló, písně podle jejích textů zhudebnil Jiří Hubený, hraje na klavír a zpívá společně s Evou Vivien Havrlovou. Natočeno 11. října 2023 v Radiocafé Vinohradská 12, Praha 1.

youtu.be/KSY02nMo8lU

Karel Pecka: MALOSTRANSKÉ HUMORESKY

Nakladatel Daniel Pagáč představuje první kompletní vydání povídek spisovatele Karla Pecky z Malé Strany, jehož součástí jsou i texty, které vyšly samostatně až po smrti autora v roce 1998 v souboru pod názvem Svůdnost černé barvy. Účinkují: Daniel Pagáč, Jiří Slíva a Jan Lukeš. Záznam prezentace knihy byl natočen 5. 10. 2023 v Českém centru Mezinárodního PEN klubu v Kolowratském paláci v Praze.

youtu.be/O4upRvB99MM

Olga Walló čte báseň Jiřího Frieda

Ukázka ze vzpomínkového večera na spisovatele Jiřího Frieda v Prachaticích ke 100. výročí jeho narození /natočeno

pro PENcast říjen 2023/.

youtu.be/4gmcLgJhW9c

Udílení Ceny PEN klubu VLASTNÍ CESTOU 2023

Záznam slavnostního večera k udílení Ceny PEN klubu pro rok 2023 ve středu 11. ledna 2023 v rezidenci primátora

na Mariánském náměstí v Praze, pod záštitou primátora hl. m. Prahy a s podporou ICZ a.s.

youtu.be/rtsom7JMfGc

Ivo Harák: Kočkomár a Zcesty

Kočkomár je kniha existenciálně vypjatých, stylově invenčních, kompozičně provázaných a nevšední obrazností nadaných povídek a črt. Napolo skutečné, napolo snové místo (Těšany) svým názvem připomíná, nakolik je nám zapotřebí také tohoto druhého pólu.

youtu.be/0m5lPKYdtMo

 

Sabine Dittrich: Zlatý potok / Goldbachtal Erzählung

Osamělé údolí, někde na bavorsko-českém pomezí. Čas jako by se tu zastavil, rány 20. století jsou zarostlé hustou vegetací. Po staletí však lidé žili na obou březích Zlatého potoka, a i když jejich hlasy na dlouhou dobu oněměly, utvářely atmosféru údolí až do dneška. Sabine Dittrich je vášnivou vypravěčkou příběhů.

youtu.be/J5QfWm0IyBU

 

Jindřich Vacek: Tři muži na Titaniku

Píše se 10. duben 1912 a z přístavu v Southamptonu vyplouvá na svou první a poslední plavbu Titanic, na jehož

palubě se nachází britský policejní detektiv Sanders, který se pokouší identifikovat hledaného zločince.

youtu.be/Zkc_cizhv_w

 

Markéta Hejkalová: Dům pod náměstím

Román o pomíjivosti času a neměnnosti lidských životů. Osudy starého domu a jeho obyvatel v malém městě

na Vysočině se do jeho stěn zapisovaly od roku 1695, a dům má co vyprávět...

youtu.be/8I2X8J9p1Ac

 

Václava Jandečková a Michal Kocián: Akce Kámen

Spisovatelka a badatelka Společnosti pro výzkum zločinů komunismu společně s kreslířem Michalem Kociánem připravila komiksovou knihu, která populárně naučnou formou přibližuje téma komunistických zločinů.

youtu.be/5C-OvPax82A

 

Vlastimil Vavřín: Stalo se to

Pětadvacet krátkých povídek se odehrává převážně v komunistickém Československu počínaje rokem 1952,

kdy se autor narodil. Pouze šest posledních textů má vročení mezi lety 1989—2022. Videozáznam je z doprovodného programu Světa knihy PENklubovna, kde také autor četl ukázky z knihy společně s Renatou Bulvovou.

youtu.be/ht58YXnouV4

 

Zdena Bratršovská a František Hrdlička: Oživlé tváře / Žili tu bez nás i s námi

Záznam z představení knihy na knižním veletrhu Svět knihy 2023, v doprovodném programu PEN klubovna

youtu.be/XVXu_EhB12A

 

Honza Čáp: Klapy klap

V ukázkách ze vzpomínkového románu o 23 obrazech a dvou tuctech barevných ilustrací Dominika Drábka autor provází čtenáře nejistotou dospívání až k dospělosti.

youtu.be/_3HZxACddCU

Martin Nekola: Po stopách Čechů v USA

Historik, publicista a politolog se zajímá o téma Čechů žijících v zahraničí už mnoho let, především o exil po únoru 1948. Některé ze svých knih představil v PEN klubovně, při doprovodném programu knižního veletrhu Svět knihy 2023.

youtu.be/jRSzLZEVOl8

 

Jan Rejžek: Jste to vy?

Záznam z autorského čtení na knižním veletrhu Svět knihy 2023 v programu PEN klubovna. Prezentace nové knihy vzpomínek Jana Rejžka.

youtu.be/HEMZiSQ8pDw

 

Hašek_100 Akce k 140. výročí narození a 100. výročí úmrtí spisovatele Jaroslava Haška

Jednodenní výstava rukopisu národní kulturní památky Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války v Památníku národního písemnictví / Muzeu literatury 21. března 2023. V doprovodném programu čte Jiří Lábus povídku Jaroslava Haška Vepřová historie, hudba a zpěv Přemysl Rut a Markéta Potužáková.

youtu.be/Uzr2tkP8DHo

Petr Stančík čte v PEN klubu svoje nové povídky

Básník, prozaik, autor knih pro děti, dramatik a esejista, publikoval až do roku 2006 většinou pod pseudonymem Odillo Stradický ze Strdic.

youtu.be/_eg3-lboaDw

Vladimír Just: Haškovy Osudy a Krausovy Poslední dny lidstva /přednáška/

Skrze téma jazyka, mediální fráze a „řeči války“, plodících nedorozumění od těch banálních až po náhlé soudy

a válečné masakry, objevuje Vladimír Just společného jmenovatele dvou velkých, souběžně vedle sebe vznikajících děl 20. století: Osudů dobrého vojáka Švejka (1923) a Posledních dnů lidstva (1922).

youtu.be/y9Hr2w8RqiQ

 

Zdena Bratršovská a František Hrdlička: Oživlé tváře

Autoři předkládají knihu dvaceti pěti "povahopisů" vybraných osobností z literárního a uměleckého světa, které již nejsou mezi námi, ale s nimiž se  potkali a navázali s nimi mnohdy intenzivní kontakt (namátkou jmenujme Jaroslava Foglara, Vladimíra Justla, Ester Krumbachovou, Alfreda Radoka, Josefa Topola).

youtu.be/_vKo9bJcAoo

 

Bronislava Volková: PODOBY EXILU V ŽIDOVSKÉ LITERATUŘE A MYŠLENÍ

Přednáška Bronislavy Volkové v PEN klubu o její knize PODOBY EXILU V ŽIDOVSKÉ LITERATUŘE A MYŠLENÍ

s podtitulem Střední Evropa ve dvacátém století a odchod do Ameriky.

youtu.be/4hgErBMsoXg

 

Alena Wagnerová: Překotná srdce

V nové próze Aleny Wagnerové se čtenář setkává s řadou kulturně a duchovně významných historických osobností - světícím biskupem pražským a historikem umění Antonínem Podlahou, spisovatelem Karlem Krausem, malířem Maxem Švabinským a Johannesem a Sidonií Nádhernými.

youtu.be/8PFsKs6ss1Y

NÁVRATY: Klára Hůrková, Natálie Nera a Milan Hrabal / Poetické setkání tří českých básníků

Nejnovější básnické sbírky autorům vydal Daniel Podhradský ve svém nakladatelství Dauphin.

youtu.be/NTzGJbpus7c

Seminář pro mladé literární tvůrce ŽIVOT SAMÉ PSANÍ

Zkrácený záznam ze semináře pro studenty v Knihovně Ivana Slavíka na Starém zámku v Hořovicích 27. května 2023. Lektoři: Jana Čeňková (O současné literatuře mladých autorů, a také o tom, kam se ubírá současná novinařina a jak se studuje), Daniela Fischerová (Tvorba figury, stavba příběhu a rozdíl mezi prózou a dramatem), Petr Stančík

(O inspiracích, které ho vedou k psaní, a ukázka z tvorby), Petr Kotyk (O povaze a bohatství našich archivních fondů Památníku národního písemnictví)

youtu.be/Je3JPCaoCVA

Das Jahr 1968 - ein mitteleuropäisches Schicksalsjahr / Rok 1968 - středoevropský osudový rok

Třetí část záznamu z konference Rok 1968 - středoevropský osudový rok (22. června 2023).

Přednášející: Utz Rachowski, Willi Eisele, Thomas Wieske, Pavel Vaněk a Petr Mannteufel

youtu.be/lHxJkVcG1TY

Das Jahr 1968 - ein mitteleuropäisches Schicksalsjahr / Rok 1968 - středoevropský osudový rok

Druhá část záznamu z konference Rok 1968 - středoevropský osudový rok (22. června 2023).

Přednášející: Vladimír Karfík, František „Čuňas“ Stárek, Pavel Porkert, Hanna Arie Gaifman

youtu.be/8UM65hZeZnM

Das Jahr 1968 - ein mitteleuropäisches Schicksalsjahr Rok 1968 - středoevropský osudový rok

První část záznamu z konference Rok 1968 - středoevropský osudový rok (22. června 2023). 

Přednášející: Eugenie Trützschler von Falkenstein, Josefina Ofner, Andreas Künne, Ondřej Vaculík, Stefan Gehrke

a Martin Kranz

youtu.be/9HMGpx3elpY

 

Michal Novotný: Světla a stíny Gutfreundova života a díla

Autor připomíná sochařovu existenci v kontextu uměleckých proudů první třetiny dvacátého století.

youtu.be/AY7jUxQCW0w

Jindra Tichá: Praha v mé krvi

Spisovatelka se vrací k československé realitě padesátých a šedesátých let, cestě do anglického exilu na počátku husákovské normalizace, k následující plavbě k protinožcům a dále ve svých vzpomínkách pokračuje také úspěšnou univerzitní kariérou, kterou si vybudovala v novozélandském Dunedinu.

youtu.be/8UPBRwsQtC4

Václav Jamek: Fejetony

Autor čte z nových fejetonů (O tom, jak si zlí dovolují a dobří si koledují aneb Konečné slovo o politické korektnosti

a Ukradené kolo aneb Příhody z nemanželské ložnice), které napsal až po vydání knihy Na onom světě se tomu budeme smát.

youtu.be/2cSmB2arh_4

 

Ondřej Vaculík: Člověk jménem Rour a Let do neznáma

Záznam autorského čtení ze dvou knih, které Ondřeji Vaculíkovi vyšly v roce 2022 v Nakladatelství Burian a Tichák.

youtu.be/IrpMRCtiFog

 

Udílení Ceny PEN klubu VLASTNÍ CESTOU 2023

Záznam slavnostního večera k udílení Ceny PEN klubu pro rok 2023 ve středu 11. ledna 2023 v rezidenci primátora na Mariánském náměstí v Praze, pod záštitou primátora hl. m. Prahy a s podporou ICZ a.s.

youtu.be/RNiKK9GfswE

 

2022

 

Jan Skácel: Bez ptaní

Záznam večera k 100. výročí narození a 33. výročí úmrtí moravského básníka Jana Skácela. Pořad Českého centra Mezinárodního PEN klubu byl součástí festivalu Den poezie 2022.

youtu.be/2srrRTJq7M0

 

Vzpomínkový večer, setkání přátel Vladimíra Křivánka 2022

Werichova vila, 21. 10. 2022

youtu.be/jIMNcYQCZuM

 

Jindra Tichá: Praha v mé krvi

Fascinující příběh o životě v exilu, snaze o přežití a o bolestném stesku po Praze, kde se Jindra Tichá narodila, vyrůstala a vystudovala filosofii

youtu.be/oAoy8aPE01I

 

Pět spisovatelů na Strži / Vyprávění o cestování nejen vlaky

Autorky a autoři z Českého PEN klubu /Markéta Mališová, Alenka Vávrová, Jaroslav Rudiš, Martin Nekola a Zdeněk Vacek/ čtou nebo hovoří o svém vztahu k cestování, a jak se odráží v jejich díle.

youtu.be/wP-yuqbqWdY

 

Vladimír Just: Kdo chce chápat směšné, musí vědět o tragickém

Studie Vladimíra Justa, divadelního a mediálního kritika a teatrologa o Kuksu a odkazu hraběte Františka Antonína Šporka, velkého mecenáše umění.

youtu.be/1XSSLMpME0g

 

Ivan Binar: Hle, co se přihodilo! Shrnutí

Záznam autorského čtení Ivana Binara na knižním veletrhu Svět knihy 2022 z jeho nejnovější knihy

youtu.be/_0HzcawSs4g

Zdena Bratršovská čte z knih Šprýmy s/z rýmy 2 a Markéta za školou /prezentace na Světě knihy 2022/

https://youtu.be/CPvODSEaKdM 

 

Arnošt Goldflam: Strašidelné Brno

https://www.youtube.com/watch?v=qXf4HvdYK8k

 

Klára Hůrková: Západní okraj zahrady /povídka Cizí ostrov/

Sbírka povídek Západní okraj zahrady přináší příběhy inspirované autorčiným životem v Německu, jejími vzpomínkami na Česko, i příběhy zrozené z čiré fantazie.

https://youtu.be/IEl0pBnbIKk

Vladimír Just: Faust jako stav zadlužení

Svět knihy 2022

https://youtu.be/JbFKVxD-o6k

Alena Mornštajnová v programu Českého PEN klubu na Světě knihy 2022

https://www.youtube.com/watch?v=ZMZGM02867w

 

Petr Kotyk: Malování je způsob zachycení lásky

Triptych imaginárních rozhovorů s Paulem Gauguinem, Vincentem van Goghem a Paulem Cézannem

https://www.youtube.com/watch?v=7LCvRB6z_Xk

 

Petr Stančík: Pravomil aneb Ohlušující promlčení

Nový román Petra Stančíka je inspirován skutečným příběhem válečného hrdiny Pravomila Raichla, který zažil více vězení než lásek, slovo Vlast psal vždy s velkým písmenem a na sklonku života se vrátil z Ameriky potrestat dávný zločin tam, kde světská spravedlnost hanebně selhala.

https://youtu.be/4f9hKeJAHSY

 

Jakub Fišer a Saša Stojanovič: Literaturou proti válce

Plzeňský básník Jakub Fišer představuje svou tvorbu a také Sašu Carli Stojanoviče, svého srbského přítele, básníka, spisovatele a organizátora literárního festivalu v srbském Leskovaci.

https://youtu.be/NO-ZN63dwgQ

Světlana Lazarova: Haškův písař

Scenáristka, dokumentaristka a režisérka Světlana Lazarova čte úryvky z literárního scénáře Haškův písař, tři miniportréty ze série povídek Momentky v trojicích a několik svých básní.

https://youtu.be/KhZ_prs8jCI

Ondřej Vaculík: Let do neznáma

Novinář, dokumentarista, fejetonista a komentátor, bývalý redaktor a později zástupce šéfredaktora Literárních novin a rozhlasový redaktor čte ze své nové knihy povídek.

https://www.youtube.com/watch?v=KZnTSFi2yxo

 

Alena Vávrová: Za chvíli jsme na Smíchově

https://youtu.be/O7BD3DpXb4U

 

Role of culture and literature in wartime

Debata členů Ukrajinského a Českého PEN klubu na Světě knihy 12. 6. 2022. Alim Aliyev, Kateryna Mikhalitsyna, Yevheniya Kononenko, Olga Walló, Mircea Dan Duță, moderuje Lucie Řehoříková.

https://youtu.be/5n3RhREtH3A

 

Klára Hůrková: Západní okraj zahrady

https://youtu.be/waY92rCRG1s

 

Alena Vávrová: Buď jak buď a Zastřelen na útěku

https://youtu.be/p7dg--b2M6w

 

Veronika Benoni: Obrazy

Vernisáž výstavy obrazů malířky Veroniky Benoni ve foyer Divadla Horní Počernice 30. března 2022

https://youtu.be/xFOgHs0dIAM

 

Sestřih zdravic a některých vystoupení účastníků Mezinárodní konference Německo-česko-židovské vztahy 1938–2020 (10. března 2022, kancelář Svobodného státu Sasko v Praze)

https://youtu.be/oS1RvbNgnHo

 

Rudolf Jindrák: Pohled zpět na Česko-německou deklaraci

Internationale Konferenz Zeitreise durch die deutsch-tschechisch-jüdischen Beziehungen 1938-2020 /10. März 2022, Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Tschechien, Prag/

https://www.youtube.com/watch?v=U4MRLxya_e0&feature=youtu.be

Tomáš Czernin: Sametová revoluce

Internationale Konferenz Zeitreise durch die deutsch-tschechisch-jüdischen Beziehungen 1938-2020 /10. März 2022, Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Tschechien, Prag/Internationale Konferenz Zeitreise durch die deutsch-tschechisch-jüdischen Beziehungen 1938-2020 /10. März 2022, Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Tschechien, Prag/

https://youtu.be/vvOn9nXFN0Y

 

Tomáš Kraus: Duše pražského židovství se rozpadá

Internationale Konferenz Zeitreise durch die deutsch-tschechisch-jüdischen Beziehungen 1938-2020 /10. März 2022, Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Tschechien, Prag/

https://youtu.be/slODmNq2rFM

Miroslav Kunštát: Rodinná maturita během protektorátu

Internationale Konferenz Zeitreise durch die deutsch-tschechisch-jüdischen Beziehungen 1938-2020 /10. März 2022, Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Tschechien, Prag/

https://youtu.be/0w8_XMSsjJo

Hanna Arie-Gaifman: Světoobčanka bilancuje /Eine Weltbürgerin zieht Bilanz/

Internationale Konferenz Zeitreise durch die deutsch-tschechisch-jüdischen Beziehungen 1938-2020 /10. März 2022, Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Tschechien, Prag/

https://youtu.be/0meziFgvmwQ

 

Martin Dreyfus: Drehscheibe Prag: (Re)Emigranten in Prag 1933 - 1939

Internationale Konferenz Zeitreise durch die deutsch-tschechisch-jüdischen Beziehungen 1938-2020 /10. März 2022, Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Tschechien, Prag/

https://youtu.be/11rZwtdgICI

 

Utz Rachowski: Du bist Orplid mein Land! Das ferne leuchtet

Internationale Konferenz Zeitreise durch die deutsch-tschechisch-jüdischen Beziehungen 1938-2020 /10. März 2022, Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Tschechien, Prag/

https://youtu.be/_gosOqOjUoA

 

Martin Kranz: Der aufrechte Gang – Soldat im Oktober 1989

Internationale Konferenz Zeitreise durch die deutsch-tschechisch-jüdischen Beziehungen 1938-2020 /10. März 2022, Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Tschechien, Prag/

https://youtu.be/b1Hu9uQilpU

 

Petr Kotyk: Malování je způsob zachycení lásky

https://youtu.be/VT21Ch8cnPk

Alena Wagnerová: R.U.R. s pandemií za zády /esej ke 100+1 letům od premiéry slavné Čapkovy hry/

https://youtu.be/dgdtUVAAsBs

 

Zdena Bratršovská, František Hrdlička: Markéta za školou

https://www.youtube.com/watch?v=u9WJ6IrJoeM

Zdena Bratršovská a František Hrdlička: Šprýmy s/z rýmy 2

https://youtu.be/6pKkT7Xiy1I

 

Ondřej Vaculík: Děda spešovský

https://youtu.be/dS67a1AfKjY

 

Lubomír Martínek: Francie - země azylů / Přístav nad Seinou

https://youtu.be/WzwCurWn8uc

100+1 R.U.R.

Laureátem Ceny Karla Čapka pro rok 2022 je spisovatel Jaroslav Rudiš / Divadlo Archa

https://youtu.be/LhKdK_bwsnI

100+1 R.U.R.

AKADEMIE SCIENCE-FICTION, FANTASY A HORORU

František Novotný: Umělá inteligence, Svatý Grál robotiky

https://youtu.be/EoyfxPtm95w

100+1 R.U.R.

Františka Vrbenská: Tvář stroje

https://youtu.be/2AXm3VGeBSI

100+1 R.U.R.

Beseda s autory knihy ROBOT 100

https://youtu.be/EcySPuakPWc

100+1 R.U.R.

Roman Hruška: Roboti a jiné umělé bytosti v československé filmové tvorbě

https://youtu.be/3ykCHRLet8I

100+1 R.U.R.

Roboti, drama, inscenace

Pavel Janoušek: Geneze Robotů jako dramatické postavy

https://youtu.be/nn-awiLRdss

 

Jana Horáková: Čapkovo R.U.R. jako satirická reflexe věku stroje

https://youtu.be/h6SJ-qaSh8s

Tomáš Bojda: Karel Čapek rozhlasový

https://youtu.be/CGz7MfGLENU

100+1 R.U.R.

Překlady, recepce, adaptace

Zuzana Augustová: Německá recepce Čapkova R.U.R.

https://youtu.be/XVU0nEYPv-s

Klára Kudlová: Kritická a umělecká recepce Čapkova R.U.R. v anglofonním prostředí

https://youtu.be/HI1XFvpfgU8

Hasan Zahirović: R.U.R. aneb hra o rabotnících (jugoslávská recepce Čapkova R.U.R.)

https://youtu.be/mBocyDr9qJk

Petr Christov: Jako hasiči při slavnostním cvičení aneb Čapkovi roboti po francouzsku

https://youtu.be/CDlKv8biYcA

100+1 R.U.R.

Petr Kotyk: Současný stav inventáře Čapkovy vily na Vinohradech

https://youtu.be/wn21aScgcRI

100+1 R.U.R.

Konference odborníků na A.I. Roboti kolem nás

Zdeněk Hostomský, Jiří Kaleta a Pavel Jungwirth z UOCHB AV ČR

https://youtu.be/Ord526iuCEU

Tomáš Budník z Thein Security

https://youtu.be/ppKY_7RByGM

Jarosav Řasa ze společnosti ABRA Software

https://youtu.be/sP3YajTb0Lc

Jan Šindler ze společnosti ABB

https://youtu.be/Lw7iMhkOYzw

Jiří Srstka, ředitel divadelní, literární, audiovizuální agentury Dilia

https://youtu.be/ZmgZkW0yj6s

2021

 

Milena Štráfeldová: To je on! O té, co si říkala Toyen

https://youtu.be/va8AjLlO7xs

V beletrizovaném životopise malířky Toyen se autorka snaží odhalit záhady kolem života světově uznávané surrealistické malířky, členky Devětsilu, přítelkyně Jindřicha Štyrského, Vítězslava Nezvala a mnoha francouzských umělců. Knihu vydalo Universum, 2021

Publikováno: 30. 12. 2021

 

Marek Stašek: Možnosti

https://youtu.be/nY_f-rjqVXQ

Básníkova desátá sbírka originálním způsobem prohlubuje a rozšiřuje jeho dosavadní tvorbu. Základním tónem je zde téma času, ale uskutečňované mnoha způsoby a v mnoha dimenzích. Živé obrazy z plynoucího světa kolem nás nebo momentky v historických kulisách jsou vždy zároveň hlubokými reflexemi časovosti. Úvodní slovo Vladimír Karfík, knihu vydalo nakladatelství Pavel Mervart.

Publikováno: 29. 12. 2021

 

Dora Čechova: Ženy, které potřebují muže

https://youtu.be/yEj4A-xwM9Y

Neobyčejné příběhy obyčejných žen, které si občas dílem náhody, jindy vlastním přičiněním tak trochu šlapou

po štěstí. Čtení z autorčiny nejnovější povídkové knihy na veletrhu Svět knihy 2021

Publikováno: 25. 12. 2021

 

PEN klubovna - Svět knihy 2021, Alena Vávrová

https://youtu.be/bR3fkgcnfEM

Autorka čte ze své provokativní, růžové alarmující 15. sbírky, která obsahuje nejen verše ironické a sebeironické,

ale i laskavý humor, čímž nikterak nezpochybňuje Majestát smrti. Několika básněmi představuje i svou nejnovější sbírku Zastřelen na útěku. Hudební doprovod Dita Hanzelová a Jan Skružný.

Publikováno: 19. 12. 2021

 

Archa pod Šarlatovými plachtami. Večer současné ruské poezie v Českém PEN klubu, 9. 12. 2021

https://youtu.be/V0e1pG13Byk

Pokračování poetických tradic minulého století ústy současných ruských básnířek a básníků. Básně publikované

v almanachu ASSOL, oceněném v soutěži nejlepší knihy 2020, přednášejí Ludmila Svirskaja, Leyla Begim, Larisa Tarakanova, Tatjana Kosjaeva, Nadežda Hejlová, Natalia, Viktor Mandzjuk a Aleksandr Minaev, uvádí Oleg Krylov.

Publikováno: 15. 12. 2021

 

Josef Kejha: V maminčiných růžových bombarďákách a Zuzana Tojanová: Ruce stesku

https://youtu.be/8hkV6ctRn8M

Vzpomínky Josefa Kejhy na dětství a dospívání na pozadí událostí padesátých a šedesátých let jsou plné humoru

i paradoxů, v kulisách zmizelých zákoutí staré Plzně. 

Uvedení básnické sbírky Ruce stesku z pozůstalosti Zuzany Trojanové, jejíž verše vybral a uspořádal Martin Machovec. Hudba Jiří Hubený /text Olga Walló/

Publikováno: 7.12. 2021
 

Divadlo Agadir: Na strunách naděje /Afam Akeh a jeho básně ze sbírky Letter Home & Biafran Nights/

https://youtu.be/0RFsWmZl1hA

Scénické čtení formou melodramu z druhé básnické sbírky nigerijského básníka, prozaika a novináře Afama Akeha

s názvem Letter Home & Biafran Nights. 

The second poetry collection by Afam Akeh, one of Africa's most matured and exciting poetic voices. There is the sense in this work of an involved and inclusive poetry, revelling in the humour, play and beauty of experience but also revealing moments of heart-rending loss and unfulfilment... a sense of poetry as story, constructing meaning and plot from the connected roles and all-significant affairs of its staged players. Záznam představení v Českém PEN klubu, Kolowratský palác v Praze, 26. 11. 2021

Publikováno: 3. 12. 2021

 

Česko-estonské setkání v PEN klubu ke čtyřem významným výročím 

https://youtu.be/m8TmTAxBatw

100 let diplomatických vztahů Estonska a České republiky - AASTAT DIPLOMAATLISI SUHTEID EESTI –TŠEHHI, 30 let od znovuvyhlášení nezávislosti Estonska - EESTI VABARIIGI TAASISEISVUMINE, 30 let Česko-estonského klubu - TŠEHHI-EESTI KLUBI, 25 let spolupráce s Akademií věd ČR - KOOSTÖÖ EESTI TEADUSTE AKADEEMIAGA

Publikováno: 29. 11. 2021

 

Příběhy z míst, kde padají masky

https://youtu.be/jUBZh4NgRqo

Povídkový soubor Karla Pecky Na co umírají muži a román Veliký slunovrat nově vydal příležitostný nakladatel Daniel Pagáč. Obě knihy vyšly už v roce 1968 jako autorovy prvotiny. Povídky z prostředí kárného tábora 50. let minulého století a román o dvou rozdílných světech, který se odehrává po propuštění z vězení na "svobodu", přinášejí svědectví o mravních hodnotách člověka v mezních situacích a o zrůdnosti totalitním režimu.

Publikováno: 27. 11. 2021

 

JASNÁ SETKÁNÍ - KLARE BEGEGNUNGEN

https://youtu.be/utZxtGopEsI

Presentace třetí antologie současné česko-německé a německo-české poezie. Básně více než šedesáti autorek

a autorů vybrala a přeložila Klára Hůrková, která také moderovala večer v Českém PEN klubu 21. 10. 2021. Dále účinkují Birgit Bodden, Anton G. Leitner, Ludwig Steinherr, Renata Bulvová, Olga Stehlíková a Alena Vávrová.

Publikováno: 24. 11. 2021

 

Olga Walló: Kniha o snu /Než to všechno začne znovu/

https://youtu.be/Wg1rNCyfffc

Záznam z prezentace nové autorčiny reflexivní prózy a z výstavy jejích fotografií s názvem Zevnitř a zvenku v Týnské literární kavárně v Praze 23. září 2021. Kniha o snu je pozoruhodná a originální: odehrává se na opuštěném místě v Pošumaví, kde žije jenom několik lidí, a v roce koronavirového osamění zachycuje přítomné chvíle. Péče o dva stárnoucí a nemocné přátele den co den, zachycená se syrovou dokumentární věrností a s palčivým vědomím, že vše, co je, je. 

Hudební doprovod Jiří Hubený a Leonard Tamana

Publikováno: 22. 11. 2021
 

Jana Štroblová: Do nikam /poéma s varhanní skladbou Hanuše Bartoně/

https://youtu.be/JIAmqEN7Ez0

Světová premiéra poémy Do nikam se uskutečnila 12. 11. 2021 v kostele U Salvátora v Praze. Umělecký přednes Radka Fidlerová, varhany Alfred Habermann

Básnická sbírka Jany Štroblové Do nikam vyšla v roce 2019 v nakladatelství Theatrum mundi s ilustracemi Vojtěcha Kemennyho. Více o knize na www.theatrum-mundi.cz

Publikováno: 15. 11. 2021

 

Brumov v díle Ludvíka Vaculíka, symposium v Městském muzeu Brumov-Bylnice 2 .- 3. 10. 2021

https://youtu.be/4KD5wl20jv8

Záznamy jednotlivých referátů:

Vladimír Karfík     https://youtu.be/…CIA  

Ondřej Vaculík      https://youtu.be/…Tn4

Josef Holcman     https://youtu.be/…uik

Daniela Iwashita   https://youtu.be/…qUw

Jiří Peňás               https://youtu.be/…9Lc

Publikováno: 7. - 13. 11. 2021

 

Vladimir Just: Faustovský stín / Nad knihou Jiří Šalamoun: Nic k zahození

https://youtu.be/1fZAdqBL5aQ

Vladimír Just o faustovském mýtu a jeho proměnách přednáší na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze už dvacet let. Na literárním večeru v PEN klubu nahlíží do podstaty mýtu o kontaktu a posléze kontraktu člověka se zlem a seznamuje posluchače s nově vydanou knihou Jiří Šalamoun: Nic k zahození, do níž přispěl mnoha texty na toto téma.

Publikováno: 4. 11. 2021

 

Mircea Dan Duță a Olga Walló: Vyvážené číše radosti a smutku

https://youtu.be/jHTjFvJXGLc

Olga Walló uvádí rumunského kolegu a též člena Českého PEN klubu, zároveň představuje svou nejnovější Knihu o Snu /než to všechno začne znovu/ a čte několik veršů, které zhudebnil Jiří Hubený. Mircea Dan Duță čte ze svých básnických sbírek a také z připravované knihy s názvem Už abys taky šel.

Publikováno: 3. 11. 2021

 

Pavel Carbol: Synovcem prezidenta - Paměti Bohuše Beneše

https://youtu.be/GRNAhBzaKZQ

Pavel Carbol, historik a předseda Společnosti Edvarda Beneše, představil na Světě knihy 2021 publikaci Synovcem prezidenta - Paměti Bohuše Beneše, na jejímž vydání spolupracoval s historikem Martinem Nekolou.

Publikováno: 1. 11. 2021

 

Markéta Mališová: Můj nejdražší Franzi…

https://youtu.be/9gXtIe9u9SI

Text Markéty Mališové Můj nejdražší Franzi... byl uveřejněn ve finském kulturním časopise Särö, nejobsáhlejší periodické publikaci o českém umění a kultuře, která ve Finsku vyšla pod názvem Milé Česko / Rakas Tšekki v roce 2018.

Publikováno: 27. 10. 2021
 

Zdena Bratršovská a František Hrdlička: Sebranci

https://youtu.be/AY8I9LKB-3A

Ukázky z legendárního díla z počátku 70. let, které odstartovalo spolupráci obou autorů jako autorské dvojice. Krajinou bloudí skupinka "sebranců", kteří se rozhodli opustit své domovy, známé či rodiče a žít s novými podobně smýšlejícími souputníky. Celá próza je nezvykle konstruována - každá kapitola je výpovědí jedné ze zúčastněných postav, které skládají příběh jako mozaiku. 

Účinkují Zdena Bratršovská a Jan Lepšík, úvodní slovo František Hrdlička.

Publikováno: 31. 8. 2021

 

Jarda Červenka: Váhavý svědek

https://youtu.be/VqXz8HbJklY

Ukázka z poutavých pamětí celosvětově uznávaného vědce českého původu Jardy Červenky s názvem Váhavý svědek, které vydalo nakladatelství Akropolis. Jarda Červeka působí od roku 1965 ve Spojených státech jako profesor lékařské genetiky na univerzitě v Minnesotě. Je členem Amerického i Českého centra Mezinárodního PEN klubu a za svou literární tvorbu získal řadu ocenění. Autorské čtení Jardy Červenky se uskutečnilo 15. července  2021 v Café Central, Rybná 8, Praha 1

Publikováno: 30. 8. 2021

 

Alena Wagnerova: Fejetony

https://youtu.be/5SJNTri01LQ

Spisovatelka a historička Alena Wagnerová žije od roku 1969 v Německu. Od 60. let publikuje zejména sociologické studie, eseje a prózu, dlouhodobě a systematicky se zabývá česko-německými vztahy. Pro Audio a videoarchiv PEN klubu přečetla své fejetony s názvem Rozrůstání domova, Dosti románů!, Nepatřičná letní úvaha o domácnosti, Mljetská políčka a Pod taktovkou pandemie.

Publikováno: 29. 8. 2021

 

Alena Vávrová: Tři čtvrtě na smrt

https://youtu.be/nTYHU2gGTJU

Tři čtvrtě na smrt / Viertel vor Tod je provokativní, závažná a alarmující sbírka básní Aleny Vávrové. Obsahuje nejen verše kontroverzní, ironické a sebeironické, ale i laskavý humor, ačkoliv autorka nikterak nezpochybňuje Majestát smrti. Autorský večer s hudebním doprovodem Zbyňky Šolcové (harfa) a Vladimíra Babniče (kytara) a s prezentací uměleckého videoklipu "Je to tak a ne jinak", který je autorčinou poctou Haně Maciuchové, se uskutečnil 24. 6. 2021

v Kolowratském paláci v Praze.

Publikováno 22. srpna 2021

 

70 Let Radia Svobodná Evropa

https://youtu.be/jY4E_roBaT4

Reportáž z Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše, kde se 12. června 2021 uskutečnil pořad k 70. výročí od zahájení československého vysílání Rádia Svobodná Evropa (RFE). Akci připravil ředitel Památníku KČ Zdeněk Vacek, účinkovali Martin Jan Stránský, Martin Nekola, Martin Groman, Jiří Dědeček, Michal Stehlík, Jindřich Šídlo a Petr Fischer.

Publikováno: 15. 8. 2021

 

Arnošt Goldflam: Pozdní chlapec

https://youtu.be/7qXLlwbYYXg

Dramatik, režisér a spisovatel Arnošt Goldflam čte moderní pohádku pro děti i pro dospělé "o Potěšení na stáří způsobené žabím proroctvím o letním čaji z modrého květu". V humorném vyprávění (nejen na dobrou noc)

s nezaměnitelnou autorskou poetikou nechybí ani fantastické pohádkové bytosti.

Publikováno: 27. 3. 2021
 

Eugenie Trützschler: Biografie a povídka Sonja / Biografie und Kurzgeschichte Sonja

https://youtu.be/5oQH7JVVS3E

Rodačka z Prahy emigrovala v roce 1967 se svou matkou do Německa. Jak často připomíná, pro pochopení politických vztahů mezi zeměmi je nutné nejdříve pochopit osud lidí, kterým historické události změnily nebo zásadně ovlivnily jejich životy. Proto o nich píše i ve svých románech a povídkách, jako je například tato s názvem Sonja.

Publikováno: 27. 3. 2021

 

Zdena Bratršovská a František Hrdlička: Samé malé pitvorky

https://youtu.be/BuuTf_th5tk

Známá autorská dvojice rozehrává v Samých milých pitvorkách desítky výrazných, často překvapivých situací, které jsou zasazeny do každodenní skutečnosti, do historie i do mýtů. Jsou to většinou rozvedené anekdoty, bajky i apokryfy se skrytým morálním přesahem (autoři uvádějí jako svou inspiraci Goyův cyklus Caprichos), v nichž se jednotliví vypravěči bezděčně usvědčují ze sklonů a z neřestí, které si sami nepřipouštějí.

Publikováno: 27. 3. 2021

 

Vratislav Brabenec: Básně

Vratislav Brabenec: Básně - YouTub

Vratislav Brabenec čte dosud nepublikovanou báseň Druhý břeh a ze starší tvorby básně Mlácení prázdný slámy, Příručka pro sebe Neděle večer devátýho února dva tisíce dvacet a Poslouchat se.

Publikováno: 20. 3. 2021

 

Jan Burian: Kocouří pohled

https://youtu.be/3uzlNdSGmmI

Spisovatel, hudebník a cestovatel Jan Burian čte ukázku ze své knihy fejetonů Kocouří pohled, v níž vtipně glosuje postřehy o naší společnosti. Tvorba českého hudebníka a publicisty je tematicky velmi pestrá: zahrnuje vzpomínky

na slavné rodiče, fejetony o kulturním i politickém dění, o cestování, od loňského roku také vysílání z Přední Kopaniny s písněmi a verši pro lepší náladu v dobách epidemie, ale též vzpomínky na koncerty a slavné hudebníky, třeba

na Jiřího Dědečka, s nímž vystupoval v 70. a 80. letech minulého století a který během natáčení tohoto videa přichází Jana Buriana osobně pozdravit.

Publikováno: 7. 3. 2021

 

Milena Fucimanová: Na počátku byla vesmírná hudba

https://youtu.be/-4nh11f0AVo

Ukázka z básnické tvorby Mileny Fucimanové je určená lidem, kteří stále vnímají spřízněnost slovenské a české kultury. Autorku inspirovaly obrazy Květoslavy Fulierové, bratislavské výtvarnice s moravskými kořeny. Do svých veršů nechává vstupovat nejen výtvarné umění, ale též původní hudbu svého syna Ondřeje.

Publikováno: 4. 3. 2021

 

Jakub Fišer: Hlasy

https://youtu.be/X5JIO7TzJnE

V páté básnické sbírrce Jakub Fišer čerpá z autentických zážitků, dopisů, ale také z fiktivních hlasů lidí, bohů, totalit, vojenských uskupení, diktátorů, lidí, ovládajících tento svět a vesmír, kterých je podle jeho názoru jen několik a my všichni ostatní jsme jimi manipulováni. Některé fikce se dosud nenaplnily a jiné se naplnily dříve, než autor během několika měsíců dopsal a vydal tuto knihu.

Publikováno: 1. 3. 2021

 

Václava Jandečková: Svědectví o smrti Jana Masaryka

https://youtu.be/O3FNRzBgu5c

Na podzim 2019 bylo z iniciativy Václavy Jandečkové zahájeno páté oficiální vyšetřování smrti Jana Masaryka. Autorka ve své nové knize líčí několikaletou svízelnou cestu za tímto cílem a do jejího středu staví unikátní svědectví kriminalisty Vilibalda Hofmanna. Hofmann coby zkušený detektiv a zpravodajský důstojník byl v osudné ráno

10. března 1948 v roli vyšetřovatele jako jeden z prvních přítomen v pražském Černínském paláci, na jehož nádvoří bylo nalezeno mrtvé tělo oblíbeného ministra zahraničí. 

Publikováno: 27. 2. 2021

 

Alena Vávrová: Z mého deníku čtenářského

https://youtu.be/-mfcDzaT-lI

Spisovatelka a básnířka Alena Vávrová žije ve Františkových Lázních a je velkou patriotkou svého rodného města.

V uměleckém životě enklávy západočeských lázeňských měst patří k nejvýraznějším osobnostem. Audiozáznamy pořídila Alena Vávrová, ve videu byly použity materiály z dokumentu Tváře /Fatem TV, 2012/, fotografie Bohdana Holomíčka, Jiřího Hubeného, z archivu FS Barrandov, archivu Aleny Vávrové a Českého PEN klubu. Kreativní spolupráce na videu Markéta Mojžíšová, 2021.

Více informací o autorce a video můžete vidět také na https://www.penklub.net/alena-vavrova

Publikováno: 20. 2. 2021

 

Ludmila Klukanová: Denica a Slep mi klíč

https://youtu.be/8TajYDIbVBw

Ludmila Klukanová je známá především jako autorka lyrických próz inspirovaných historií moravské vesnice 40. a 50. let minulého století. Novelou Denica posunula svůj umělecký zájem k druhé světové válce jako historické události zanechávající hluboké jizvy v psychice člověka. 

Soubor veršů a poetických textů Slep mi klíč je inspirován lidovou moudrostí a poezií.

Publikováno: 6. 2. 2021

 

Ludmila Klukanová: Pozdní čas nastal nám a Věno

https://youtu.be/wt2-rEzjyB4

Pozdní čas nastal nám je příběh zdivočelé země očima ženy, očima milosrdnýma, laskyplnýma i očima plných slz. Příběh ženy, která zažila v mládí krutou kolektivizaci v 50. letech a po pádu totality navštěvuje ve zralém věku rodnou ves. V krátkých lyrických prózách - souhrnně nazvaných Věno - se Ludmila Klukanová představuje jako básnířka pozapomenuté vesnice, kde dvory a zahrady, stavení a kostel bývaly prostorem obehnaným bezpečím.

Publikováno: 6. 2. 2021

 

Jana Witthed: Básně

https://youtu.be/49iBq-JgoKQ

Básně Jany Witthedové byly přeloženy do švédštiny, norštiny, angličtiny, němčiny a perštiny. Zúčastnila se celé řady čtení na festivalech, v městských knihovnách a také několika panelových debat. Svou tvorbu představila na autorských čteních v Praze, ve Stockholmu, v Göteborgu, v New Yorku atd. Její poezie i próza byla oceněna ve švédských literárních soutěžích.

Publikováno: 31. 1. 2021

 

Olga Walló: Malé drastické příběhy

https://youtu.be/aRVVTwPOVDM

Útržky reflexí vznikaly po několik let pod pracovním názvem Komické aspekty propadu do šílenství, nakonec však vyšly v září 2021 pod názvem Kniha o snu.

Publikováno: 17. 1. 2021

Poslechněte si ukázky z tvorby spisovatelů a básníků, členů Českého centra Mezinárodního PEN klubu...

daniela pro cadenu.jpg
Jiri_DSC_0009_Foto Mojzisova.jpg
danek_vaclav_1929.jpg
DSC_0696.JPG
84-DSC_6698.JPG
40286-photo.jpg
IMG_0357.JPG
Hermina Frankova.jpg
30-IMG_0365.JPG

Milan Janáček a Josef Vinklát 

www.penklub.net/josef-vinklat-milan-janacek

Martin Nekola foto na web.jpg
IMG_4292.JPG
Zdena s knihou.jpg
05-DSC_1459.JPG
Romanska_Lydie_01.jpg
Sylva Fischerova foto JH.jpg
2010-M.H.-Čorny młyn-foto-J.N.Srbová - o
Klara2.jpg
IMG_4639.JPG

Blanka Hejtmánková a Jiří Žáček 

www.penklub.net/jiri-zacek

IMG_4296.JPG
11-IMG_4702.JPG
IMG_4278.JPG
14-IMG_4586.JPG
01-IMG_4806.JPG

Zdenka Fléglová a Ivan Kruis

www.penklub.net/ivan-kruis

02-IMG_4776.JPG
vlcsnap-2020-11-20-10h53m11s552.png
3-IMG_4670.JPG
4-IMG_4754.JPG
10-IMG_4732.JPG

Zdena Bratršovská a František Hrdlička

www.penklub.net/bratrsovska-hrdlicka

Vondrak k videu.jpg

Ladislav Vondrák a Petr Mičola

www.penklub.net/ladislav-vondrak-petr-micola

9-2020-12-21-18h10m33s319.png
vlcsnap-2021-01-07-17h31m00s102.png
Foto Ludmila Klukanova.jpg
Jana W1.jpg
Ag1.jpg
sencov obalka na pov.jpg

Divadlo Agadir: Na strunách naděje

Oleg Sencov, Autobiografie (v literární podobě)

www.penklub.net/divadlo-agadir

Agadir: Na strunách naděje, Oleg Sencov - YouTube

Divadlo Agadir: Na strunách naděje

Peter Gehrisch, Břemeno paměti

www.penklub.net/divadlo-agadir

Agadir: Na strunách naděje, Peter Gehrisch - YouTube

LFL Alenka knihovna 40.JPG
jandeckova_d.jpg
JB2.jpg
JM_210315_IMG_4327.jpg
Milena foto na web.jpg
vlcsnap-2021-02-25-20h17m41s196.png
01-IMG_5209 (1).JPG

Zdena Bratršovská a František Hrdlička_Samé milé pitvorky

www.penklub.net/bratrsovska-hrdlicka

bottom of page