top of page

JAK SE STÁT ČLENEM

Členy PEN klubu se mohou stát literární tvůrci v širokém slova smyslu (autoři, vydavatelé, překladatelé, kritici…), kteří vykazují významnou a uznávanou činnost ve svém oboru.

 

Pro přijetí pošlete písemnou přihlášku na naši adresu. Kromě jména, adresy a stručného přehledu vaší činnosti k přihlášce přiložte i písemné doporučení k přijetí od dvou stávajících členů PEN klubu.

 

O přijetí nových členů rozhoduje výbor PEN klubu nadpoloviční většinou hlasů. Pokud kandidát není přijat, může přihlášku podat po roce znovu, tentokrát ale s doporučením od jiných dvou stávajícíh členů.

 

Členství zaniká  PEN klubu zaniká úmrtím, vyloučením, vyškrtnutím pro neplacení příspěvků nebo vystoupením na vlastní žádost.

bottom of page