top of page

Writers in Prison Committee - Výbor pro vězněné spisovatele

Na základě pověření valné hromady Českého centra PEN klubu ze dne 17. 5. 2023 a v souladu s historickou tradicí ustavuje výbor Českého centra PEN klubu Výbor pro pomoc pronásledovaným lidem pera. Jejími členy jmenuje Hanu Linhartovou a Petra Janyšku.

Skupina bude v součinnosti s mezinárodním centrem PEN i s dalšími lidskoprávními organizacemi vyhledávat pronásledované, souzené a vězněné autory kdekoliv na světě a zasazovat se o jejich osvobození. Anglický název této pracovnskupiny bude

v souladu s mezinárodním územ Writers in Prison Committee.

Posláním Výboru je podpora pronásledovaných spisovatelů po celém světě. Výbor pracuje v součinnosti s londýnským Writers in Prison Committee (WiPC) Mezinárodního PEN klubu. Výbor využívá databáze londýnského centra a zapojuje se do práce ve prospěch spisovatelů a novinářů, kteří jsou vězněni nebo pronásledováni z titulu své profese v zemích a regionech, kde je ohrožena svoboda slova a tisku. Mezinárodním dnem vězněných autorů je 15. listopad. Této oblasti se na české straně dosud věnovali Jana Červenková, Tereza Semotamová, Vít Kremlička, Jiří Hájíček, Markéta Hejkalová a další. V roce 2023 se vedení nově ujali Hana Linhartová a Petr Janyška, dle potřeby osloví i další členy PEN klubu.

bottom of page