top of page

Václav Daněk

logo-SFK.JPG

Projekt Audioarchiv PEN klubu

podporuje Státní fond kultury ČR.

Václav Daněk je básník, rozhlasový redaktor, překladatel z ruštiny a ukrajinštiny, za jazykové spolupráce z dalších jazyků, manžel překladatelky Ludmily Duškové.

Navštěvoval reálné gymnázium v Táboře, maturoval v r. 1948 v Chomutově. V letech 1948-1950 byl hercem v pražském divadle Na Fidlovačce a současně se věnoval studiu zpěvu., poté studoval na Akademii múzických umění v Praze divadelní dramaturgii. Po čtyři desetiletí - od 1954 do odchodu do důchodu v r. 1994 - byl redaktorem Československého, od 1990 vedoucím Audiostudia Českého rozhlasu v Praze.

 

Verše a překlady začal publikovat v roce 1945 v novinách a časopisech, s původní básnickou tvorbou vystoupil knižně na sklonku 70. let minulého století (sbírky Jak jsme lili zvon, 1978, Svět jsou dva, 1982, Dům sonetů, 1983, Gazely a kola, 1990, Čarovary, 2000, výbor Sestup z hory, 1999).

 

Překlady tvoří těžisko Daňkovy literární práce. Překládá zejména poezii z ruštiny a ukrajinštiny, ve spolupráci s jazykovými odborníky také z bulharštiny, maďarštiny, perštiny, mongolštiny, urdštiny. Na výborech

a antologiích se zpravidla podílí také jako editor.

Více o tvorbě Václava Daňka na Wikipedii a na databázi Obce překladatelů.

bottom of page