top of page

Ivo Harák

KOČKOMÁR

vlcsnap-2020-11-20-10h51m14s651.png

Kočkomár je soubor povídek a črt, v němž se autor usiluje postihnout proměnami stylu či modu vyprávění složitost lidského bytí, respektive hledání adekvátní výpovědi o bytí člověka vystaveného úzkosti z míjejícího času, proměny hodnot a nepřesných, nepřenosných slov. Navazuje tak na předchozích Pět povídek z nadskutečna; humornou nadsázku nicméně nyní střídá korektnější podání. V němž - snad - nechybí prostoru ani pro polylog pohledů (nabízející čtenáři možnost tvůrčí interpretace přečteného), intertextové vazby a postmoderní prolínání rozličných rovin podání.

vlcsnap-2020-11-20-10h53m30s017.png

Ivo Harák vystudoval PdF MU v Brně (obor český jazyk, občanská nauka), absolvoval doktorské studium na FF MU v Brně (katedra české literatury), které v r. 2002 uzavřel úspěšnou obhajobou práce Básník a jeho doba (Nad životem a dílem Zdeňka Rotrekla). V současné době odborný asistent na katedře českého jazyka

a literatury PdF UJEP v Ústí nad Labem, kde učí úvod do studia literární historie, literární kritiku a tvůrčí psaní. V rámci Centra křesťanské kultury se v edici Elipsa podílí na vydávání knih začínajících autorů. Je členem redakční rady časopisu pro současnou poezii Psí víno a teologické revue Salve. Pravidelně spolupracuje s SVK v Ústí nad Labem na pořádání besed pro knihovnice Ústeckého kraje o místní kultuře a s oficiálním serverem Ministerstva kultury ČR www.czlit.cz. Je autorem básnických sbírek Lednový motýl (Sursum, Tišnov 1992), Země Dým (Sursum, Tišnov 1993, bibliofilie), Masna (Nomisterion, Děčín 2000), Requiem na varhany

z lešenářských trubek (TVAR 15/2002) a Měkké gumy (PROTIS, Praha 2006). Kniha literárněvědných studií Nepopulární literatura vyšla v roce 1999 v CKK sv. Vojtěcha v Ústí nad Labem.

Více o autorovi na Ivo Harák – Wikipedie (wikipedia.org)

nebo Autor – Harák – Ivo Harák | Knihy.ABZ.cz

Video natočila Dana Mojžíšová, technická a kreativní spolupráce Markéta Mojžíšová, foto a hudba Jiří Hubený.

Ivo Harák_Kočkomár_pozvánka_4_11_2021.jpg
bottom of page