top of page

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2021

Předsedou Českého centra Mezinárodního PEN klubu byl v roce 2021 Jiří Dědeček, tajemnicí spolku Dana Mojžíšová. Výbor pracoval

ve složení: Antonín Bjaja, Václav Daněk, Vladimír Karfík, Ivan Klíma, Petr Kotyk, Šimon Pellar, Roman Ráž Jana Štroblová a Tomáš Zmeškal.

V souladu se svými stanovami český PEN klub i v roce 2021 přispíval k plnění Charty Mezinárodního PEN klubu, informoval o situaci ohrožených spisovatelů ve světě, byl společenským střediskem pro literární tvůrce v širokém slova smyslu, napomáhal vzájemným stykům mezi jednotlivci a podobnými sdruženími doma i v zahraničí. Své prostory v Kolowratském paláci v Praze poskytoval i pro činnost jiných literárních spolků, jako například pro schůze spolku Litera, organizujícího udělování výročních knižních cen Magnesia Litera.

Činnost českého PEN klubu byla v roce 2021 poznamenána pandemií covid-19. V důsledku uzávěr společenského a kulturního života nebyla v tomto roce mimořádně udělena Cena PEN klubu „Vlastní cestou“. Na rok 2002 musel být v důsledku vládních opatření proti šíření koronaviru odložen třídenní festival 100 R.U.R., připravovaný k 100. výročí prvního uvedení slavné divadelní utopie Karla Čapka

do prostor Divadla Archa ve spolupráci s řadou předních vědeckých a kulturních organizací.

Navzdory úředním omezením Český PEN klub uspořádal celkem 32 literárních pořadů, v první polovině roku především virtuálně prostřednictvím svého videokanálu na YouTube. Svou tvorbu na těchto pořadech představili například Vratislav Brabenec, Jan Burian, Mircea Dan Duță, Vladimír Just, Milena Fucimanová, Lubomír Martínek, Alena Mornštajnová, Věra Nosková, Marek Stašek, Alena Vávrová, Ondřej Vaculík, Alena Wagnerová či Olga Walló. Dále byl rozšiřován Audio a videoarchiv PEN klubu. Pro mezinárodní knižní veletrh Svět knihy Praha, který se na holešovickém Výstavišti výjimečně uskutečnil v podzimním termínu (24. – 25. 9. 2021), připravil český PEN klub komponovaný program z vystoupení svých členů nazvaný PENklubovna.

Českého centrum Mezinárodního PEN klubu určilo odbornou porotu pro udělení Ceny Karla Čapka (Pavel Janáček, Vladimír Karfík,

Petr Kotyk, Markéta Mališová a Jan Šulc). Porota se na svém zasedání 23. 11. 2021 usnesla, že z kandidátů navržených členy poroty

se nositelem ceny pro rok 2022 stane Jaroslav Rudiš.

Dotacemi, dary a nadačními příspěvky přispěli v roce 2021 na činnost Českého centra Mezinárodního PEN klubu zejména Státní fond kultury ČR, Městská část Praha 1, J&T Real Estate, The Sekyra Foundation.

 

 

Výkazy o svém hospodaření v roce 2021 uveřejnilo České centrum Mezinárodního PEN klubu ve sbírce listin Spolkového rejstříku:

 

1. rozvahu a účetní závěrku zde:

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=71666811&subjektId=738094&spis=323322

 

2. přílohu k účetní závěrce zde:

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=71666810&subjektId=738094&spis=323322

bottom of page