top of page
karel_capek_1600x500b-1170x366.jpeg

1925

2025

České centrum Mezinárodního PEN klubu je součástí samostatných světových společenství PEN s ústředím v Londýně. Počet národních center se každoročně mění, nyní je jich asi 150 ve více než stovce zemí celého světa. Sdružují kolem dvaceti tisíc tvůrců - lidí, kteří obrazně řečeno vládnou perem (PEN - Playwrights, Poets, Essayists, Novelists). Cílem jejich snažení je zejména - podle Mezinárodní Charty - svoboda vyjadřování, svoboda slova a svobodný život člověka.

The Czech Center of the International PEN Club is part of the independent PEN world community with headquarters in London.
The number of national centers is changing annually, now there are 145 in 104 countries around the world.

They associate around twenty thousand creators - people who are figuratively reigning with a pen (PEN - Playwrights, Poets, Essayists, Novelists). The aim of their efforts is, in particular, according to the International Charter, freedom of expression, freedom of speech and the free life of man.

Das tschechische Zentrum des International PEN Club ist Teil der weltweit unabhängigen PEN Community mit Hauptsitz in London. Die Anzahl der nationalen Zentren ändert sich jedes Jahr, zurzeit existieren 145 in 104 Ländern auf der ganzen Welt. Sie bringen rund zwanzigtausend Schöpfer zusammen - Menschen, die im übertragenen Sinne mit einem Stift regieren (PEN - Dramatiker, Dichter, Essayisten, Romanautoren). Ziel ihrer Bemühungen ist insbesondere - gemäß der Internationalen Charta - die Meinungsfreiheit, die Meinungsfreiheit und das freie Leben des Menschen.

 

 

Kresba k podcastu pen.jpg

ZA PODPORU DĚKUJEME:

ICZ logo spravna barevnost 2018.jpg

Generální partner

Ceny Karla Čapka 2022 

a Ceny PEN klubu pro rok 2023,

Sekyra Foundation LOGO.jpg

Nadace The Sekyra Foundation

podpořila činnost PEN klubu v roce 2023.

Zastita primatora Hriba_CENA PEN 2023.jpg
vak logo.jpeg

Podporují seminář pro mladé literární tvůrce v Hořovicích

ŽIVOT SAMÉ PSANÍ

SFK_Logo barevne_cesky.png

Podporuje projekt

Audio a videoarchiv PEN klubu

v roce 2023.

Na činnost PEN klubu můžete přispět na Darujme.cz
https://www.darujme.cz/projekt/1207775 nebo po načtení QR kódu:

Sbírka PEN klubu na Darujme.cz.jpeg

Sbírka na podporu činnosti Českého PEN klubu

Velice děkujeme všem, kdo jste PEN klub podpořili ve sbírce, kterou iniciovala naše členka, profesorka Helena Haškovcová, pochopili tíživou situaci PEN klubu a poslali na jeho účet 158156793/0300 finanční příspěvek – dar. Díky vaší solidaritě a štědrosti (k 25. 2. 2023 přišlo téměř 200 000 Kč) jme krizi překonali.

Jména dárců uvádíme v abecedním pořadí:

Bratršovská Zdena

Čáp Jan

Čeňková Jana

Červenková Jana

Daněk Václav          

Hájíček Jiří

Haškovcová Helena

Hejkalová Markéta

Holcman Josef

Honzák Radkin

Hořejš Petr

Houdek Lubomír

Houdek Miloš Kim 

Hrabal Milan

Hubený Jiří

Huptych Miroslav

Hutka Jaroslav

Hůrková Klára

Janáček Pavel

Jandečková Václava

Jařab Josef

Just Jiří

Just Vladimír

Kanzelsberger Jan

Karfík Vladimír

Kašina Ondřej

Kejha Josef

Khalil Rachid

Klímovi, Helena a Ivan

Klukanová Ludmila

Kopecký Ivan

Kotyk Petr

Koura Petr

Kovařík Petr

Kratochvíl Petr

Kriseová Eda

Kříž Jiří P.

Kukal Petr

Kuras Bejamin

Lindaurová Lenka

Lepič Kateřina

Martínek Lubomír

Matějček Milan

Mikeš Vladimír

Mornštajnová Alena

Našinec Jiří

Novotný Michal

Pařízek David

Pařízek Dušan Robert

Prouza Petr

Prudký Libor

Ritter Petr

Romanská Lydie

Rudiš Jaroslav

Schepelern Martina

Schwarzenberg Karel

Snížek Luboš

Staněk Jiří 

Stehlíková Jitka

Suda Kristián

Šedivý Jaroslav

Štráfeldová Milena

Štroblová Jana

Šulc Jan

Šulc Jiří

Svěrák Zdeněk

Tichá Jindra

Trützschler Eugenie

Vacek Jindřich

Vaculík Ondřej              

Vávrová Alena

Vavřín Vlastimil

Vojtíšek Zdeněk

Vondrák Ladislav

Vopěnka Martin

Vrba Tomáš 

Walló Olga

Žáček Jiří 

.

Díky NK ČR mohla být v Klementinu presentována výstava

k 95. výročí Českého PEN klubu.

ČESKÉ CENTRUM MEZINÁRODNÍHO PEN KLUBU

 

Oficiální adresa: Klementinum 190, 110 00 Praha 1

Kancelář: Kolowratský palác, Ovocný trh 6, 110 00 Praha 1

e-mail: penklub@seznam.cz     

Datová schránka: hvri5o            č. účtu: 158156793/0300

 

Kontakty na členy výboru PEN:

Ondřej Vaculík, předseda                  ondrej.vaculik@email.cz           602 448 317 

Jiří Dědeček, místopředseda             jiri.dedecek@icloud.com​           603 440 959

Josef Holcman                                       josef.holcman@atlas.cz

Pavel Janáček                                        janacek@ucl.cas.cz

Petr Kotyk                                              p.kotyk@seznam.cz

Lenka Lindaurová                                lenkalindaurova@gmail.com 

Dana Mojžíšová, tajemnice              dana.mojzisova@seznam.cz      605 253 234 

Jan Šulc                                                   grau.sulc@gmail.com

bottom of page